ĐÌNH LONG TRUNG (XÃ LONG TRUNG, HUYỆN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG)

 

Thuộc xã Long Trung, huyện Cai Lậy, đình được xây dựng từ năm 1897. Ngôi đình là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Hoa và kiến trúc Nam bộ, theo kiểu nhà ghép gồm nhà khách, đình chánh và võ ca. Ngôi đình có 6 sắc thần, bộ cột tại chánh điện bằng gỗ quý có gắn những bao lam, câu đối được chạm trổ rồng mây cổ kính và sinh động, đặc biệt đình vẫn còn lưu giữ tấm hoành quý " Mỹ Long Trung Đình". Đình được công nhận là di tích nghệ thuật cấp quốc gia năm 1999.

http://tiengiang.gov.vn/documents/1058688/11103927/dinhLongTrung.jpg/25f22670-7750-4383-8e6b-c6c1927680b9?t=1546650390675

Nguồn: http://tiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin/?/-inh-long-trung/11155089