ĐÌNH ĐỒNG THẠNH
(XÃ THẠNH TRỊ, HUYỆN GÒ CÔNG TÂY, TỈNH TIỀN GIANG)

 

Một ngôi đình cổ kính nằm trên đất Đồng Sơn nổi tiếng trù phú ngày xưa là đình Đồng Thạnh, do năm 1979 một phần của Đồng Sơn được sáp nhập với xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây nên nhân dân gọi là đình Đồng Thạnh. Đình được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX và được xây lại vào đầu thế kỷ XX, với lối kiến trúc cổ, khá nguy nga. Trong đình có nhiều bức tranh đắp nổi mô tả cảnh sinh hoạt của địa phương vào thế kỷ XIX, nhiều tượng gốm. Bên bờ thân của nóc thượng lương đắp nổi các tượng La Hán mang yếu tố Phật giáo. Ở võ ca trang trí tứ linh, tứ quý, bát tiên, cá hóa long, hoa quả… là nét độc đáo, hiếm thấy so với các đình trong vùng.

http://tiengiang.gov.vn/documents/1058688/11103927/dinhDongThanh1.jpg/1eb176e7-6154-41cf-b4f8-f1ad487debc6?t=1546650489142

 

http://tiengiang.gov.vn/documents/1058688/11103927/dinhDongThanh2.jpg/59eed5aa-3467-476a-943a-6f872dbf387d?t=1546650492013

Nguồn: http://tiengiang.gov.vn/chi-tiet-tin/?/-inh-ong-thanh/11155171